arrow_drop_up arrow_drop_down

Wij re-integreren mensen in spoor 1, spoor 2 en spoor 3

We creëren inkomens- en arbeidsmogelijkheden vanuit een ziekmelding

Lees verder hoe we re-integreren en werken (weer) mogelijk maken

Van behouden voor het bedrijf tot plaatsen met garantie

Re-integratie Spoor 1

 Wij adviseren het bedrijf en de medewerker over werkhervatting, zodat waardevolle mensen behouden blijven voor het bedrijf.

Re-integratie spoor 1a is hervatten in eigen werk bij de eigen werkgever.
Re-integratie spoor 1b is re-integreren in een andere functie bij de eigen werkgever.


Re-integratie Spoor 2

Re-integratie spoor 2 wordt geadviseerd als er (medische) omstandigheden zijn die uitvoering van werkzaamheden bij de eigen werkgever moeilijk maken. 

Ons doel is om het maximaal haalbare inkomen voor de medewerker te realiseren en een loonsanctie uit te sluiten.


Re-integratie Spoor 3

Re-integratie spoor 3 is een waardige en positieve oplossing om medewerkers Nu Van Werk Naar Werk te begeleiden. We bieden de mogelijkheid om het arbeidscontract over te nemen, zodat de medewerker een nieuwe toekomst tegemoet kan zien en de werkgever geen sanctie of WGA premieopslag krijgt.

Gratis Masterclass

Re-integratie en Wet Verbetering Poortwachter

Reïntegreren is mensenwerk en maatwerk. Het is bovendien met elkaar de juiste strategie bepalen. We helpen u graag met het bepalen van de juiste strategie zodat u geen angst voor een sanctie hoeft te hebben en uw medewerker een nieuwe toekomst en/of financiële zekerheid tegemoet kan zien.

Laat ons weten waar u graag een offerte voor wilt ontvangen

AANLEIDINGEN OM OVER RE-INTEGRATIE TE GAAN PRATEN

Burn-out 

Psychisch verzuim door o.a. stress, burn-out en depressie is moeilijk te beïnvloeden tijdens de re-integratie. De belangrijkste reden is dat de omstandigheden op het werk en/of thuis veelal gelijk blijven. Mocht er al herstel zijn, dan is de kans op terugval groot. Beter is  dan te onderzoeken op welke plek die omstandigheden te optimaliseren zijn. Dit kan binnen of buiten de organisatie zijn.


Arbeidsconflict

Verzuim als gevolg van een slepend conflict gaat gepaard met energie vretende trajecten, die ook nog eens veel geld kosten. De mediator probeert de hobbels glad te strijken. Veelal door middel van een vaststellingsovereenkomst. Eigenlijk zijn er dan alleen maar verliezers. Beter is het te ontbinden. Maar dan met een nieuwe arbeidsovereenkomst. Dan is er echt een win-win situatie gerealiseerd met positieve ambassadeurs. 

Privéproblemen

Re-integratie in werk heeft een grotere kans van slagen met een stabiele thuissituatie. De thuissituatie heeft  een grote invloed op de re-integratie. Om die re-integratie te laten slagen, zowel in spoor 1, spoor 2 en spoor 3, betrekken wij de thuissituatie erbij en halen we hindernissen weg die de re-integratie in werk in de weg staan. Relatie, zorg, kinderen, huisvesting, schulden. Aspecten die allemaal een grote rol kunnen spelen

Rugklachten

Re-integratie lijkt een uitdaging voor mensen die al vele jaren dezelfde functie uitoefenen in fysieke beroepen. Het wordt echter een kans wanneer de aandacht van verschuift van de rugklacht of andere fysieke klachten  naar motivatie en mogelijkheden. De reintegratie met fysieke of lichamelijke problemen vraagt creatieve oplossingen die werken weer mogelijk maken. Waar een wil is, is een (reintegratie) weg.

We nemen de obstakels weg die de KWALITEITEN van mensen onzichtbaar maken. 

Zo kunnen ze zich focussen op wat KAN en zijn zij niet met negatieve zaken bezig.

Re-integratie spoor 1 | Re-integratie spoor 2  | Re-integratie spoor 3 | Reïntegreren en een loonsanctie |

Reïntegreren Nu Van Werk Naar Werk | Reintegratie en arbeidsconflict | Re-integratie en WGA | Re-Integratie of reintegratie | 

arbeidsdeskundige onderzoek | arbeidscontract overname | Re-Integratie en Corona | 

We zijn het Re-Integratie Expertise Centrum 

Re-Integratie gaat over persoonlijk leiderschap en richting geven aan je werkbare leven. 
Re-Integratie gaat over het toepassen van wet- en regelgeving voor een maximaal resultaat.
Re-Integratie is maatwerk en mensenwerk.

We maken gebruik van cookies.