arrow_drop_up arrow_drop_down

Re-Integratie Tweede Spoor

Ontdek de mogelijkheden van Re-integratie spoor 2 met garantie

Wanneer moet je een tweede spoor traject opstarten?
De arbeidsdeskundige heeft u geadviseerd een onderzoek te starten naar de  re-integratiemogelijkheden spoor 2. Dit onderzoek is een verplicht onderdeel in het  re-integratiedossier.

Wat is het doel van het tweede spoor onderzoek:
- Creëren van kansen op de arbeidsmarkt.
- Voldoen aan de eisen van het UWV.

Wat is het resultaat van het onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden?
De medewerker heeft er vertrouwen in gekregen nieuwe kansen op de arbeidsmarkt te gaan ontdekken. Ook is er een plan om deze kansen te verzilveren. De medewerker wordt intensief ondersteund bij het benaderen van de arbeidsmarkt, zodat hij of zij  zichzelf als waardevolle collega kan presenteren. 

Vergroten van kansen op de arbeidsmarkt
De medewerker wordt begeleid om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
Netwerken worden actief aangesproken, zodat de kansen stijgen door gunning en positieve referenties. 

Hoe ziet het proces van het tweede spoor onderzoek eruit?
Na het richtingsonderzoek gaat uw medewerker met de Nu van Werk naar Werk coach aan de slag met het ontwikkelen van het persoonlijk re-integratieplan. Dit plan geeft richting aan het creëren van arbeidsmogelijkheden en borgt tevens de dossiervorming voor het re-integratieverslag. 

Nadat de richting is bepaald gaan de Nu van Werk naar Werk coach en uw medewerker samen de markt verkennen en actief op zoek naar arbeidsmogelijkheden. 

Uniek en onderscheidend
Eén van de mogelijkheden die onderzocht wordt is een overname van de arbeidsovereenkomst. 

Op deze manier wordt de hoofddoelstelling gerealiseerd en geborgd via een rapportage die voldoet aan de eisen van het UWV.


Nu van Werk naar Werk
Het onderscheidende aan onze methodiek is dat wij de medewerker actief betrekken bij het onderzoek door hem of haar een eigen persoonlijk re-integratieplan te laten ontwikkelen. De uitkomst van dit persoonlijke re-integratieplan geeft richting aan de manier waarop het inkomen voor de medewerker tot stand gaat komen. 

Zodra de medewerker mede regie heeft over de eigen toekomst, zal de kans van slagen op het behalen van de persoonlijke en zakelijke doelstellingen zo goed als zeker gegarandeerd zijn.


Persoonlijk en zakelijk succes
Het succes van een re-integratietraject wordt bepaald door het vertrouwen dat de medewerker gaat ontwikkelen in de kansen die er zijn op de arbeidsmarkt. Dit persoonlijk re-integratieplan brengt die mogelijkheden in kaart en gaat tevens het vertrouwen van de medewerker verhogen, zodat er daadwerkelijk activiteiten ontplooid gaan worden. Van afwachten is nog niemand beter geworden. Letterlijk. 


We willen de verantwoordelijkheid voor de re-integratie graag ook (mede) bij de werknemer neerleggen. Alleen dan zal er succes zijn. Ons credo is: het gaat niet om wat mensen mankeren, maar om wat ze graag willen. 

Dat gaan we onderzoeken met het persoonlijk re-integratieplan. 


Als dit onderzoek met het persoonlijk re-integratie is afgerond volgt de implementatie van het persoonlijke re-integratieplan. 

Dit kan zijn:

  • De implementatie naar de sollicitatiefase binnen het onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden spoor 2. 
  • Een traject Nu Van Werk Naar Werk om te onderzoeken of een arbeidscontractovername tot de mogelijkheden behoort. (Een zogenaamd spoor 3 onderzoek)


We ondersteunen graag met oplossingen die recht doen aan de belangen van zowel de werkgever en medewerker en die tevens voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

Succesvol Re-Integratie spoor 2 met Garantie

We garanderen dat het spoor 2 traject wordt goedgekeurd door het UWV. 


U weet zo zeker dat u geen loonsanctie gaat krijgen van het UWV. 
We maken gebruik van cookies.