arrow_drop_up arrow_drop_down

Re-integreren doe je maar één keer in je leven. Logisch dat je moet ontdekken hoe dat werkt.

Mijn Persoonlijk Re-integratie Plan

Nieuwe mogelijkheid om meer regie over je eigen re-integratie te nemen !!
 1. Ben je al langer thuis en heeft de bedrijfsarts je een re-integratie schema gegeven?
 2. Wil je graag herstellen en voorkomen dat je terugvalt?
 3. Heb je eigenlijk de wens om te re-integreren in een andere functie?

Het zijn vragen die we dagelijks krijgen van medewerkers die nog niet eerder te maken hebben gehad met re-integratie en eigenlijk niet zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken.
Ze geven aan meer invloed te willen op hun re-integratie en toekomstmogelijkheden.

Alvorens we gaan uitleggen hoe je een re-integratie traject kunt gebruiken om je eigen toekomst vorm te geven, eerst het volgende;


Je staat er niet alleen voor.
Uit onderzoeken blijkt dat ruim 40% van de medewerkers geen plezier hebben in het werk dat ze doen. Een ander onderzoek van Glassdoor vertelt dat slechts 54% van de medewerkers het bedrijf aanbevelen waar ze zelf werken. 


Er zijn dus veel mensen die werk doen waar ze geen energie van krijgen. Er zijn veel mensen die zo ongelukkig zijn in hun werk en leven, dat ze er gezondheidsklachten van krijgen. Uiteindelijk kunnen gezondheidsklachten leiden tot een re-integratie traject. 


Uit de ervaring van het begeleiden van honderden mensen weten we inmiddels ook dat een re-integratie traject in eerste instantie vooral angst en onzekerheid oproept.

 1. Wat gaat de toekomst brengen?
 2. Kan ik blijven werken?
 3. Kan ik bij dit bedrijf blijven werken?
 4. Word ik straks ontslagen?
 5. Heb ik straks nog voldoende inkomen?
 6. Wat beslist mijn werkgever?
 7. Wat gaat de bedrijfsarts adviseren?
 8. Kom ik straks in een uitkering terecht?
 9. Wat kan ik nog wel?

Allemaal terechte vragen. Want het kan inderdaad de nodige onzekerheid oproepen als je niet fit bent en je je werk niet kunt doen. 

Het gaat knagen aan je zelfvertrouwen als je niet precies weet wat er gaat gebeuren. Maar de twijfel slaat pas echt toe als je geen controle meer hebt over je eigen leven.

Het gevoel om afhankelijk te zijn van anderen, zoals de bedrijfsarts en de manager, is een vervelend gevoel.
Liever maak je samen een plan om de re-integratie succesvol te laten verlopen. 


Een re-integratie plan waardoor

 • je zowel energiek en fit wordt,
 • je ook het werk kunt doen waar je blij van wordt,
 • je werk doet dat je goed kan en waar je plezier aan beleeft. 

Vind je het goed als we je vertellen hoe een persoonlijk re-integratieplan jou een positieve toekomst gaat brengen?

Een toekomst met werk dat je graag doet in een omgeving die goed bij je past.


Het lijkt een onhaalbaar doel.
Toch zijn er inmiddels tientallen mensen die de kans hebben aangegrepen om middels een persoonlijk re-integratieplan een stap in hun carrière te maken.

Sterker nog, ze hebben ondanks hun gezondheidsklachten een baan gevonden waar die gezondheidsklachten geen rol van betekenis meer spelen.

Zo is er Liesbeth.
Zij had een burn-out gekregen door een opeenstapeling van gebeurtenissen.
Door een tekort aan medewerkers bleef de werkdruk langere tijd hoog.


Haar vorige manager had daar aandacht voor, maar de huidige manager let daar veel minder op.
Hij wil het onderwerp eigenlijk helemaal niet bespreken en verwacht dat de medewerkers zelf oplossingen zoeken.
Hij geeft geen enkele steun en laat mensen zwemmen.


Thuis ging het altijd wel goed.
Alleen nu is haar partner thuis komen te zitten na een reorganisatie en zijn er financiële zorgen.

Liesbeth zou eigenlijk heel graag een andere baan willen zoeken, alleen dat durft ze nu niet.
Ze gaat nu niet haar vastigheid opgeven.

Ook al wordt zij teveel belast  en ervaart zij geen waardering. 

De zorg voor thuis weegt zwaarder dan haar eigen geluk. 


De manager van personeelszaken kreeg te horen van de situatie van Liesbeth.
Ze heeft een gesprek gepland en ze hebben openhartig met elkaar gesproken over zowel de werk- als de thuissituatie.

De manager stelde haar voor om een zogenaamd persoonlijk re-integratieplan te gaan maken.
Een plan dat duidelijkheid brengt over o.a.:

 • Wat ze graag zou willen doen
 • Wat ze belangrijk vindt in een functie
 • Wat ze graag zou willen leren
 • Wat voor cultuur het beste bij haar past
 • Wat de beste balans is met thuis

Het persoonlijk re-integratieplan geeft concrete handvatten over de stappen die genomen kunnen worden om zich weer fit te voelen en energie uit haar werk te halen.  


Een concreet plan om de burn-out op te lossen, maar bovendien om er voor te zorgen dat de burn-out niet meer terugkomt. 


Liesbeth heeft deze kans aangegrepen.

Eigenlijk is ze tot op de dag van vandaag de manager personeelszaken dankbaar, want het plan heeft haar leven veranderd in positieve zin. 

Ze heeft een opleiding gevolgd en is inmiddels in dienst getreden bij een nieuwe werkgever met behoud van de bestaande arbeidsvoorwaarden.


Dus alle zekerheden voor thuis zijn ook geregeld. 

Naast dit voorbeeld van burn-out hebben we nog vele andere praktijkvoorbeelden van mensen met fysieke klachten of mensen die herstellende zijn van een operatie.

Voor ons is de medische problematiek ondergeschikt aan de motivatie daadwerkelijk een nieuwe toekomst te gaan ontdekken.Een re-integratie biedt daar de handvatten voor. 

 • Wil je ook meer halen uit je re-integratie?
 • Wil je zelf meer invloed hebben op de re-integratiedoelen?
 • Wil je alles doen om een uitkering te voorkomen?
 • Wil je precies weten hoe je weer van waarde kunt zijn in het arbeidsproces?
 • Wil je niet langer praten over ziekte, maar juist over leuke dingen vertellen?

Bespreek dan met je werkgever of een persoonlijke re-integratieplan voor jou interessant kan zijn!


Neem het initiatief en laat zien dat je ook meedenkt en oplossingen zoekt.  Want re-integratie gaat niet alleen over het bedrijf. Het gaat vooral over jouw toekomst. 


Het persoonlijke re-integratieplan houdt rekening met je gezondheidsklachten, maar laat deze niet leidend zijn.


Ons credo is:
Het gaat niet om wat je mankeert, maar om wat je graag wilt. 

Wij willen graag samen met jou mogelijk maken wat je graag wilt. Het persoonlijk re-integratieplan is daar de eerste stap voor. 

We adviseren je om de volgende stappen te nemen:

 • Overleg met je werkgever (manager, personeelszaken, directeur) of deze openstaat voor het persoonlijke re-integratie plan.
 • Neem contact met ons op voor meer informatie
 • We adviseren je vervolgens wat de volgende stap zou kunnen zijn

Re-integreren is een kans voor mensen die denken in mogelijkheden.
Mensen die hun talenten willen inzetten om met plezier te werken en te doen wat ze goed kunnen. 

We helpen je graag om met je persoonlijk re-integratieplan te ontwerpen zodat je vol vertrouwen aan het werk kan blijven. 

Wanneer kun je een persoonlijke re-integratieplan inzetten?

 • Preventief, om uitval te voorkomen
 • Bij boventalligheid 
 • Tijdens de re-integratie spoor 1
 • Zodra het advies voor een onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden spoor 2 is geadviseerd
 • Bij een meningsverschil of (dreigend) arbeidsconflict
 • Bij een ontstane mismatch tussen de medewerker en de werkplek
We maken gebruik van cookies.